Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

برخی از آثار منتشر شده از همراهان وب‌سایت جهان آرمانی

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

متن اثر

آزادی: تعریف و مفاهیم گوناگون

آزادی

مقدمه:

آزادی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین انسانی، همواره مورد توجه و بحث فیلسوفان، فرهنگ‌سازان، و متفکران اجتماعی قرار گرفته است. این مفهوم، به توانایی انسان برای انتخاب و انجام اعمال بدون هیچ محدودیت خارجی یا داخلی اشاره دارد. از زمان‌های قدیم، انسان‌ها به دنبال آزادی بیشتری در انتخاب‌ها و زندگی خود بوده‌اند. این ایده که انسان باید قادر باشد به طور مستقل تصمیم بگیرد و اقدام کند، اساسی‌ترین حقوق انسانی را شکل داده است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی اهمیت بیشتر آزادی در زندگی انسانی و نقش آن در ایجاد هویت فردی و جامعه‌ای بپردازیم.

بررسی تاریخچه مفهوم آزادی نشان می‌دهد که این مفهوم از اواخر دوران باستان تا امروز، یکی از محورهای اصلی تفکرات فلسفی و اجتماعی بوده است. از جمله، در دوره آغازین تفکرات فلسفی یونان با تاکید بر خودپنداری و هویت فردی، تا نظریه‌های پیچیده مدرنیسم و پست‌مدرنیسم، آزادی همواره محور اصلی تفکرات فلسفی بوده است.

علاوه بر این، آزادی در حوزه سیاست و اجتماع نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در جوامعی که آزادی محدود می‌شود، احساس نارضایتی و مقاومت اجتماعی برانگیز می‌شود که ممکن است به اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی منجر شود. در همین راستا، تأمل در اهمیت حفظ آزادی در جوامع مختلف و جلوگیری از محدودیت‌های نامتناسب بر آزادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تاریخچه مفهوم آزادی:

تاریخچه مفهوم آزادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم فلسفی و اجتماعی قابل ردگیری است. از دوران‌های باستان، انسان‌ها به دنبال افزایش آزادی در انتخاب‌ها و رفتارهای خود بودند. این تمایل به آزادی، در دوران‌های قدیم به ویژه در اواخر دوره یونان با تأکید بر خودپنداری و هویت فردی، بیشتر مورد تأمل قرار گرفت.

تفکرات فلسفی در دوران رنسانس و روشنگری نیز تأکید بر اهمیت آزادی انسان داشت. نظریه‌های این دوره‌ها به بررسی جوانب مختلف آزادی انسان از جمله آزادی فکر و آزادی عقیده پرداختند. فیلسوفان این دوره‌ها با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق آزادی انسان و محدود نکردن آن توسط قدرت‌های حاکم، به ارائه دیدگاه‌های مهمی درباره آزادی پرداختند.

با ورود به دوران مدرن و پس از آن، آزادی به عنوان یکی از مباحث مرکزی در تفکرات اجتماعی و فلسفی به بررسی و تحلیل گسترده‌تری مبادرت کرد. نظریه‌پردازان مختلف از جمله فیلسوفان رومانتیک، ایدئولوگ‌ها، و فیلسوفان معاصر، در باره آزادی و حقوق انسانی بحث و تبادل نظر کردند و این مفهوم را از زوایای گوناگون بررسی کردند.

علاوه بر این، در ادبیات و هنر نیز، تأثیر آزادی بر آثار هنری و ادبی بسیار چشمگیر است. نویسندگان و هنرمندان با استفاده از آزادی بیان، احساسات و اندیشه‌های خود را به بهترین شکل ارائه می‌دهند و این مفهوم را به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات خود مورد بررسی قرار می‌دهند.

ابعاد فلسفی آزادی:

مفهوم آزادی از نظر فلسفی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در تاریخ تفکر انسانی بوده است. از یک سو، برخی فیلسوفان معتقدند که آزادی مطلق وجود دارد و انسان می‌تواند بدون هیچ محدودیتی اقدام کند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که ما در انتخاب‌های خود محدودیت‌هایی داریم که می‌تواند آزادی ما را محدود کند.

نظریه‌پردازان اخلاقی و فلسفی مختلف، از جمله افلاطون، آریستوتل، کانت، و میل، درباره مفهوم آزادی نظرات متفاوتی داشته‌اند. افلاطون و آریستوتل با تأکید بر اخلاق و ایده‌آل‌های انسانی، به بررسی ابعاد مختلف آزادی پرداختند. همچنین، فیلسوفان مدرن مانند دکارت، هوم، و هیوم نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آزادی داشتند و این مفهوم را از زوایای مختلفی بررسی کردند.

در دوران معاصر نیز، بحث‌های مختلفی درباره آزادی وجود داشته است. از نظریه‌پردازان معاصر مانند سارتر، فوکو، و دورکایم، تا نظریه‌های پست‌مدرنیستی از جمله دریدا، زیزک، و باتای، آزادی یکی از محورهای اصلی تفکرات فلسفی آنها بوده است.

علاوه بر این، بررسی اخلاق و ارزش‌های انسانی از زاویه آزادی، به ما کمک می‌کند تا بهتر مفاهیم اخلاقی و انسانی را درک کنیم و به ارزش‌های زندگی انسانی احترام بگذاریم.

آزادی در حوزه سیاست و اجتماع:

نقش آزادی در حوزه سیاست و اجتماع از اهمیت بسیاری برخوردار است. در جوامعی که آزادی محدود می‌شود، احساس نارضایتی و مقاومت اجتماعی برانگیز می‌شود که ممکن است به اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی منجر شود. به عنوان مثال، در جوامع دیکتاتوری و حکومت‌های استبدادی، محدودیت‌های زیادی بر آزادی انسان تحمیل می‌شود که باعث تأکید بیشتر بر اهمیت آزادی و دموکراسی می‌شود.

آزادی در حوزه سیاست به معنای حقوق مدنی و سیاسی افراد در جامعه است. به این معنا که افراد می‌توانند در فرآیندهای سیاسی مشارکت کنند، نظرات خود را بیان کنند و حقوق اساسی خود را حفظ کنند. این حقوق شامل حقوق انتخاباتی، حقوق شهروندی، حقوق مذاکره و حقوق قانونی می‌شود که در جوامع دموکراتیک، به عنوان اصول اساسی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

همچنین، آزادی در حوزه اجتماع نیز اهمیت بسیاری دارد. در جوامعی که فضای اجتماعی آزادی مطلق دارد، افراد می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند. این شرکت می‌تواند شامل فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، و سیاسی باشد که در نهایت به توسعه و پیشرفت جامعه کمک می‌کند.

در این مقاله، به بررسی اهمیت آزادی در حوزه سیاست و اجتماع، نقش آن در تأسیس جوامع دموکراتیک و پویایی اجتماعی می‌پردازیم.

آزادی در ادبیات:

نقش آزادی در ادبیات همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. نویسندگان و شاعران از زمان‌های قدیم تا به امروز، از آزادی بیان برای بیان اندیشه‌ها، احساسات، و تجربیات خود استفاده کرده‌اند. این آزادی بیان امکان ایجاد آثار ادبی بی‌نظیری را به نویسندگان می‌دهد که اغلب باعث ارتقای هویت فردی و جمعی می‌شود.

در ادبیات، آزادی بیان به معنای اجازه دادن به نویسنده برای بیان هرگونه احساسات، افکار، و نظرات خود بدون هیچ محدودیتی است. این آزادی امکان خلق اثری اصیل و خلاقانه را فراهم می‌کند که می‌تواند به جامعه انسانی کمک کند تا بهتر خود را درک کند و از گستره غنی‌ای از تجربیات انسانی بهره ببرد.

نویسندگان در طول تاریخ از این آزادی بیان برای بیان اندیشه‌ها، احساسات، و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلفی از جمله سیاسی، اجتماعی، و اخلاقی استفاده کرده‌اند. این بیان‌ها می‌تواند به توسعه فرهنگ انسانی کمک کند و باعث ایجاد تغییرات مثبت در جوامع شود.

در این مقاله، به بررسی نقش آزادی در ادبیات و تأثیر آن بر خلق و تکوین آثار ادبی متمرکز می‌شویم. از آثار کلاسیک تا آثار معاصر، آزادی بیان چگونگی ایجاد اثرهای بی‌مانند در ادبیات را نشان می‌دهد.

تأثیرات محدودیت آزادی:

محدودیت آزادی در هر حوزه‌ای، از جمله سیاست، اجتماع، فرهنگ، و هنر، تأثیرات جدی بر جامعه دارد. در جوامعی که آزادی محدود می‌شود، احساس نارضایتی و ناامنی اجتماعی افزایش می‌یابد. محدودیت‌های نامتناسب بر آزادی می‌تواند به اعتراضات اجتماعی، مقاومت مدنی، و در بعضی موارد حتی به انقلابات و جنبش‌های اجتماعی منجر شود.

در حوزه سیاست و اجتماع، محدودیت آزادی می‌تواند منجر به ایجاد نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری شود که حقوق اساسی شهروندان را نادیده می‌گیرند. این محدودیت‌ها می‌تواند به ازدیاد نارضایتی اجتماعی، افزایش فقر، و کاهش اعتماد عمومی منجر شود که در نهایت به ناامنی و ناپایداری جامعه منجر می‌شود.

همچنین، در حوزه هنر و ادبیات، محدودیت آزادی می‌تواند به کاهش خلاقیت و نوآوری در آثار ادبی و هنری منجر شود. این محدودیت‌ها ممکن است باعث ایجاد تکراری‌ترین آثار و کاهش تنوع فرهنگی و ادبیاتی شود که در نهایت منجر به فقدان ارزش‌های فرهنگی و هویت ملی می‌شود.

در این مقاله، به بررسی تأثیرات محدودیت آزادی در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی می‌پردازیم. از تأثیرات سیاسی تا تأثیرات فرهنگی و هنری، محدودیت آزادی چگونگی کاهش پویایی جامعه و کاهش توسعه اجتماعی را نشان می‌دهد.

آزادی در دنیای معاصر:

در دنیای معاصر، آزادی به یکی از بحرانی‌ترین و مورد بحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات، مفهوم آزادی در مقابل محدودیت‌های جدیدی قرار گرفته است که به چالش‌های جدیدی برای جوامع معاصر منجر می‌شود. از یک سو، این تکنولوژی‌ها و ارتباطات جدید آزادی انسان را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات جهانی بیشتر می‌کنند، اما از سوی دیگر، باعث ایجاد محدودیت‌های جدیدی بر آزادی فردی می‌شود.

در دنیای معاصر، مفهوم آزادی به طور گسترده در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و حقوق بشر، همگی به بررسی و بحث درباره حفظ آزادی و جلوگیری از محدودیت‌های نامتناسب بر آن اختصاص داده‌اند.

با وجود پیشرفت‌های فناوری، بحران‌های جدیدی نیز درباره حفظ آزادی فردی به وجود آمده است. موضوعاتی از جمله حفظ حریم خصوصی در دنیای دیجیتال، محدودیت‌های حقوقی بر آزادی بیان، و کنترل اطلاعات توسط نهادهای قدرتمند، همگی به چالش‌های جدیدی در حفظ آزادی فردی و اجتماعی منجر شده‌اند.

در این مقاله، به بررسی چالش‌های آزادی در دنیای معاصر و راهکارهای احتمالی برای حفظ آن پرداخته و اهمیت حفظ آزادی در دنیای معاصر را برجسته می‌کنیم.

پیشنهادات برای حفظ آزادی:

حفظ آزادی در جوامع معاصر به یکی از چالش‌های اصلی جوامع ما تبدیل شده است. برای حفظ آزادی و جلوگیری از محدودیت‌های نامتناسب بر آن، برخی اقدامات می‌تواند مفید باشد. از جمله پیشنهادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تقویت قوانین حقوق بشر: به‌روزرسانی و تقویت قوانین حقوق بشر به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت توسط نهادهای حاکم کمک می‌کند و به حفظ آزادی انسان‌ها کمک می‌کند.

۲. افزایش آگاهی عمومی: برگزاری برنامه‌ها و آموزش‌ها برای افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق اساسی انسان و اهمیت حفظ آزادی می‌تواند به افزایش حمایت مردم از آزادی‌های اساسی کمک کند.

۳. ایجاد ساختارهای مستقل: ایجاد ساختارهای مستقل و مستقل از قدرت‌های حاکم می‌تواند به حفظ آزادی در جوامع کمک کند. این ساختارها می‌توانند شامل رسانه‌های مستقل، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، و انجمن‌های مدنی باشند.

۴. ترویج فرهنگ آزادی: ترویج فرهنگ آزادی و احترام به نظرات مختلف در جوامع می‌تواند به ایجاد محیطی متقابل برای بیان اندیشه‌ها و نظرات مختلف کمک کند و به توسعه جوامع دموکراتیک کمک کند.

۵. تقویت حقوق حریم خصوصی: تقویت حقوق حریم خصوصی در دنیای دیجیتال و جامعه مدرن می‌تواند به حفظ آزادی فردی و حقوق انسانی کمک کند و از سوءاستفاده از اطلاعات فردی جلوگیری کند.

۶. توسعه فضای سیاسی: توسعه فضای سیاسی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند به تقویت آزادی سیاسی و اجتماعی کمک کند و به جامعه دموکراتیک‌تری منجر شود.

۷. حفظ حقوق زنان: تأمین حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض جنسیتی می‌تواند به تقویت آزادی زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت آنها در جوامع کمک کند.

۸. توسعه آموزش و پژوهش: توسعه آموزش و پژوهش در حوزه‌های مختلف می‌تواند به افزایش آگاهی و دانش عمومی کمک کرده و به ترویج آزادی فکری و اندیشه‌های نوآورانه کمک کند.

۹. حفظ مستقلیت رسانه‌ها: حفظ مستقلیت رسانه‌ها و جلوگیری از کنترل و محدودیت‌های نامتناسب بر رسانه‌های مستقل می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و دسترسی به اطلاعات صحیح کمک کند.

۱۰. ترویج همکاری و تعامل: ترویج همکاری و تعامل بین اعضای جامعه و نهادهای مختلف می‌تواند به ایجاد فضای مشارکتی و آزاد برای بیان نظرات مختلف کمک کرده و به تقویت آزادی سیاسی و اجتماعی منجر شود.

این پیشنهادات می‌توانند به جامعه کمک کنند تا در جهت حفظ آزادی و توسعه جوامع دموکراتیک و پویا حرکت کنند.

جمع‌بندی:

با توجه به محتوای مقاله درباره مفهوم آزادی و اهمیت حفظ آن در جوامع معاصر، می‌توان جمع‌بندی کرد که آزادی یکی از ارزشمندترین و اصولی‌ترین مفاهیم انسانی است که به توسعه جوامع دموکراتیک، حقوق بشر، و تعادل اجتماعی کمک می‌کند. با توجه به چالش‌های جدیدی که با پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات در دنیای معاصر پیش می‌آید، حفظ آزادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برای حفظ آزادی در جوامع معاصر، اقداماتی از جمله تقویت قوانین حقوق بشر، افزایش آگاهی عمومی، ایجاد ساختارهای مستقل، ترویج فرهنگ آزادی، تقویت حقوق حریم خصوصی، توسعه فضای سیاسی، حفظ حقوق زنان، توسعه آموزش و پژوهش، حفظ مستقلیت رسانه‌ها، و ترویج همکاری و تعامل می‌تواند موثر باشد.

در نهایت، حفظ آزادی به عنوان یک اصل اساسی در جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد جوامع پویا، مبتنی بر عدالت، توسعه پایدار، و آینده امیدوار می‌تواند ایفا کند. برای دستیابی به این هدف، لازم است که جوامع معاصر به تأمین حقوق اساسی انسان و حفظ آزادی‌ها اهمیت بیشتری بدهند و اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند.

با توجه به اهمیت حفظ آزادی در دنیای معاصر، تضمین حقوق انسانی و آزادی‌ها از جمله وظایف اصلی هر جامعه و دولت می‌باشد. با توجه به چالش‌های فناوری و جهانی شدن، لازم است که سیاست‌گذاران و جامعه بین‌المللی به تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی انسان توجه بیشتری بپردازند.

از طرف دیگر، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌ها، و حقوق انسانی در مقابل تبعیض‌ها و ستم‌ها باید به عنوان اولویت‌های اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌های کشورها قرار گیرند.

در نهایت، جوامعی که بر پایه احترام به آزادی‌ها و حقوق انسانی ساخته شده‌اند، قادر خواهند بود تا بهره‌وری بیشتری داشته باشند و توسعه پایداری را تجربه کنند. تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی انسانی می‌تواند به افزایش آگاهی جامعه و ساختارهای دموکراتیک، کنترل قدرت، و ایجاد فضایی برای مشارکت عمومی منجر شود که در نهایت به توسعه پایدار و صلح‌آمیز جامعه کمک می‌کند.

مشخصات اثر : آزادی: تعریف و مفاهیم گوناگون

بیشتر از بینش نوین بدانید

بینش نوین

کتاب‌های صوتی نیما شهسواری در شبکه‌های اجتماعی

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری دسترسی داشته باشید

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

تازه‌ترین آثار منتشر شده از همراهان وب‌سایت جهان آرمانی

باورهای بینش نوین

راه‌های ارتباط با بینش نوین

چرا ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی؟

شما با ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در پیشبردن اهداف ما برای رسیدن به جهانی در آزادی و برابری مشارکت کنید

وب‌سایت جهان آرمانی بستری است برای انتشار آثار نیما شهسواری به صورت رایگان

بی‌شک برای دستیابی به این آثار دریافت مطالعه و … نیازی به ثبت نام در این سایت نیست

اما شما با ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در این بستر نگاشته‌های خود را منتشر کنید

این را در نظر داشته باشید که تالار گفتمان دیالوگ از کمی پیشتر طراحی و از خدمات ما محسوب می‌شود که بی‌شک برای درج مطالب شما بستر کامل‌تری را فراهم آورده است،

 

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

  • دسترسی به پروفایل شخصی
  • ارسال پست
  • تنظیمات حساب
  • عضویت در خبرنامه
  • تماشای لیست اعضا
  • بازیابی رمز عبور
  • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

پرتال دسترسی به آثار

blank

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

ثبت آثار

blank

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

در هنگام درج بخش اطلاعات دقت لازم را به خرج دهید زیرا در صورت چاپ اثر شما داشتن این اطلاعات ضروری است

بخش ارتباط، راه‌هایی است که می‌توانید با درج آن مخاطبین خود را با آثار و شخصیت خود بیشتر آشنا کنید، فرای عناوینی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است می‌توانید در بخش توضیحات شبکه‌ی اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نیز معرفی کنید.     

شما می‌توانید آثار خود را با حداکثر حجم (20mb) و تعداد 10 فایل با فرمت‌هایی از قبیل (png, jpg,avi,pdf,mp4…) برای ما ارسال کنید،

در صورت تمایل شما به چاپ و قبولی اثر شما از سوی ما، نام انتخابی شامل عناوینی است که در مرحله‌ی ابتدایی فرم پر کرده‌اید، با انتخاب یکی از عناوین نام شما در هنگام نشر در کنار اثرتان درج خواهد شد.

پیش از انجام هر کاری پیشنهاد ما به شما مطالعه‌ی قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای این کار از لینک‌های زیر اقدام کنید.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال فرم

فرم شما با موفقیت ثبت شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال فرم دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.