Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

برخی از آثار منتشر شده از همراهان وب‌سایت جهان آرمانی

blank

خدا

به اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

متن اثر

تأثیرات منفی وطن‌پرستی: بررسی عواقب نژادپرستی و محدودیت‌های فرهنگی

 

مقدمه

 

وطن‌پرستی، یکی از مفاهیم اجتماعی که احساس ارتباط عمیق افراد با وطن و ارادت به ارزش‌های ملی را به تصویر می‌کشد، در برخی موارد می‌تواند باعث ایجاد تأثیرات منفی و ناخوشایند در جوامع گردد. این مقاله به بررسی عمیق ترین اثرات منفی وطن‌پرستی می‌پردازد و محدودیت‌های فرهنگی و نژادپرستی که اغلب به همراه آن همراه است، را به چشم انداز قرار می‌دهد. در این راستا، عناوینی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:

 

 1. افزایش نژادپرستی و تبعیض
 2. محدودیت‌های فرهنگی و توسعه تفاوت‌ها
 3. کاهش ارتباطات بین‌المللی و افزایش تنش‌ها
 4. محدودیت‌های توسعه ارتباطات انسانی و انسان‌مرکزی
 5. تشدید تنش‌ها و تفرقه‌ها در جامعه
 6. ترویج دیدگاه‌های استثنائی و افراطی
 7. افزایش احساس ناامنی و ترس نسبت به دیگران
 8. ایجاد اختلافات و تعارضات داخلی و خارجی
 9. کاهش فرصت‌های همکاری و توسعه تعارضات
 10. تضعیف ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر در جامعه

 

افزایش نژادپرستی و تبعیض

 

به طور کلی، افزایش نژادپرستی و تبعیض می‌تواند یکی از اثرات منفی وطن‌پرستی باشد که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم باعث ایجاد تعارضات جامعه‌ای و خرابکاری در روابط اجتماعی می‌شود. نژادپرستی می‌تواند به شکلی برتری احساسی یک گروه خاص نسبت به گروه‌های دیگر را ارتقا دهد و باعث تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود. این امر منجر به کاهش تعاملات مثبت بین افراد و گروه‌های مختلف می‌شود و ارتباطات اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به عنوان مثال، در برخی موارد، وطن‌پرستی می‌تواند به شکل نادرستی به تحریک افراد نژادپرست و تشدید تبعیض‌های نژادی منجر شود که این امر باعث تضعیف هویت جامعه و انحراف از ارزش‌های انسانی می‌شود. عدم توجه به تنوع فرهنگی و نژادی و عدم تساوی در دسترسی به فرصت‌ها و منابع، باعث ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و فروپاشی تعادل اجتماعی می‌شود که در نهایت باعث اختلال در توسعه جامعه می‌گردد.

به همین دلیل، بررسی عواقب نژادپرستی و تبعیض در ارتباط با وطن‌پرستی می‌تواند موضوع مهمی برای تحقیقات جامعه‌شناسی و سیاست باشد که نیاز به راهکارهای مؤثر جهت کاهش این اثرات دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد همبستگی اجتماعی و تساوی در دسترسی به منابع می‌تواند در جهت کاهش نژادپرستی و تبعیض تأثیرگذار باشد و به ارتقای ارتباطات مثبت بین افراد و گروه‌های مختلف کمک کند.

 

محدودیت‌های فرهنگی و توسعه تفاوت‌ها

 

محدودیت‌های فرهنگی و توسعه تفاوت‌ها به عنوان یکی از عواقب منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث کاهش تنوع فرهنگی و تحولات مثبت در جامعه گردد. وطن‌پرستی اغلب به شکلی محدود کننده برای فرهنگ‌ها و ارزش‌های جدید می‌تواند ظاهر شود و باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه فرهنگی و اجتماعی گردد. این امر می‌تواند منجر به کاهش تبادل فرهنگی و کاهش فرصت‌های آموزشی و تحصیلی شود که در نتیجه منجر به کاهش نوآوری و تحولات در جامعه می‌شود.

در این راستا، افزایش تعصب فرهنگی و محدودیت در تعامل با فرهنگ‌های دیگر، باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌شود که در نهایت باعث کاهش تعاملات مثبت و انتقال دانش و تجربیات فرهنگی بین افراد و گروه‌ها می‌گردد. عدم توجه به تنوع فرهنگی و ارزش‌های متنوع جامعه، می‌تواند باعث توقف در توسعه اجتماعی و فرهنگی شود که در نتیجه انحطاط فرهنگی و کاهش توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق محدودیت‌های فرهنگی و توسعه تفاوت‌ها در ارتباط با وطن‌پرستی، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعاملات مثبت و ترویج تنوع فرهنگی می‌تواند در جهت کاهش این محدودیت‌ها و توسعه فرهنگی جامعه موثر باشد.

 

کاهش ارتباطات بین‌المللی و افزایش تنش‌ها

 

یکی از عواقب منفی وطن‌پرستی، کاهش ارتباطات بین‌المللی و افزایش تنش‌ها است که می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات بین امت‌ها و جوامع مختلف شود. این محدودیت‌ها می‌تواند باعث ایجاد ناتوانی در حل مشکلات بین‌المللی شود و منجر به افزایش تنش‌ها و تعارضات بین کشورها و امت‌ها گردد. وطن‌پرستی اغلب به شکلی منافی تعاملات مثبت بین امت‌ها ظاهر می‌شود و باعث ایجاد تعارضات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود که منجر به کاهش همکاری‌ها و افزایش رقابت‌ها در سطح بین‌المللی می‌گردد.

عدم توجه به ارتباطات بین‌المللی می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه اقتصادی و سیاسی شود که در نتیجه باعث کاهش توسعه اقتصادی و افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی می‌گردد. این امر منجر به تضعیف روابط بین‌المللی و کاهش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین کشورها می‌شود که در نهایت باعث ایجاد تعارضات سیاسی و اقتصادی بین کشورها می‌گردد.

بنابراین، مطالعه و بررسی دقیق اثرات منفی وطن‌پرستی بر کاهش ارتباطات بین‌المللی و افزایش تنش‌ها، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای افزایش تعاملات مثبت و کاهش تنش‌ها می‌تواند به تسریع در فرآیند حل مسائل بین‌المللی و ارتقای همکاری‌های سیاسی و اقتصادی کمک کند.

 

محدودیت‌های توسعه ارتباطات انسانی و انسان‌مرکزی

 

محدودیت‌های توسعه ارتباطات انسانی و انسان‌مرکزی، به عنوان یکی از پیامدهای منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث کاهش تعاملات مثبت و موثر بین افراد و گروه‌های مختلف شود. وطن‌پرستی اغلب به شکلی محدود کننده برای تعاملات انسانی و انسان‌مرکزی ظاهر می‌شود و باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه روابط اجتماعی و فردی می‌گردد. این محدودیت‌ها می‌تواند باعث ایجاد تفرقه‌های اجتماعی و کاهش تعاملات مثبت بین افراد و گروه‌ها گردد.

در این راستا، افزایش تعصب و محدودیت در تعامل با افراد و گروه‌های مختلف، باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه ارتباطات انسانی و انسان‌مرکزی می‌شود که در نتیجه منجر به کاهش همبستگی اجتماعی و تعاملات اجتماعی می‌گردد. عدم توجه به تنوع انسانی و ارزش‌های متنوع افراد، می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه ارتباطات میان فردی و گروهی شود که در نهایت باعث کاهش هویت جمعی و تنوع فرهنگی و اجتماعی می‌گردد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق محدودیت‌های توسعه ارتباطات انسانی و انسان‌مرکزی در ارتباط با وطن‌پرستی، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعاملات مثبت و ترویج همبستگی اجتماعی می‌تواند در جهت کاهش این محدودیت‌ها و توسعه ارتباطات انسانی موثر باشد.

 

تشدید تنش‌ها و تفرقه‌ها در جامعه

 

تشدید تنش‌ها و تفرقه‌ها در جامعه، به عنوان یکی از اثرات منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی گردد که منجر به تفرقه‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. وطن‌پرستی اغلب به شکلی افراطی و تشدید کننده تفاوت‌ها و تنش‌ها در جامعه ظاهر می‌شود و باعث ایجاد تنش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود که در نتیجه باعث افزایش اختلافات و تفرقه‌های اجتماعی می‌گردد.

در این راستا، افزایش تعصب و تفرقه‌های اجتماعی می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی گردد که منجر به افزایش تفاوت‌ها و تنش‌های میان افراد و گروه‌ها می‌شود. عدم توجه به واحد‌های مختلف جامعه و ایجاد تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شود که در نهایت باعث افزایش تفرقه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌گردد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق اثرات منفی وطن‌پرستی بر تشدید تنش‌ها و تفرقه‌ها در جامعه، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد همبستگی اجتماعی و کاهش تنش‌ها می‌تواند به کاهش تفرقه‌های اجتماعی و فرهنگی و توسعه اجتماعی جامعه کمک کند.

 

ترویج دیدگاه‌های استثنائی و افراطی

 

ترویج دیدگاه‌های استثنائی و افراطی به عنوان یکی از پیامدهای منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث ایجاد تنش‌ها و تقابل‌های اجتماعی شود. وطن‌پرستی اغلب به شکلی منافی تعاملات مثبت و دوستانه با جوامع و فرهنگ‌های دیگر ظاهر می‌شود و باعث ایجاد دیدگاه‌های استثنائی و افراطی در جامعه می‌گردد. این دیدگاه‌ها می‌توانند باعث تشدید تعصب‌ها و تنش‌های اجتماعی گردند و منجر به افزایش اختلافات و تقابل‌ها شوند.

در این راستا، ترویج دیدگاه‌های استثنائی و افراطی می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌ها در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شود که در نهایت باعث ایجاد تنش‌ها و تقابل‌ها در جامعه می‌شود. عدم توجه به تنوع فرهنگی و ارزش‌های متنوع جامعه، می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اجتمالی و منفی بین افراد و گروه‌ها شود که در نتیجه منجر به تشدید تعصب‌ها و تنش‌ها می‌گردد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق ترویج دیدگاه‌های استثنائی و افراطی در ارتباط با وطن‌پرستی، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ترویج تعاملات مثبت و کاهش تنش‌ها می‌تواند به تسریع در فرآیند انسانی و اجتماعی کمک کند.

 

افزایش احساس ناامنی و ترس نسبت به دیگران

 

افزایش احساس ناامنی و ترس نسبت به دیگران، به عنوان یکی از نتایج منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اجتماعی و انسانی شود. وطن‌پرستی اغلب به شکلی افزایش‌دهنده احساس ناامنی و ترس از دیگران ظاهر می‌شود و باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اجتماعی و فردی می‌گردد. این احساس ناامنی و ترس می‌تواند باعث ایجاد اختلافات و نزاع‌های اجتماعی شود و باعث تضعیف ارتباطات اجتماعی و فردی گردد.

در این راستا، افزایش تعصب و ترس نسبت به دیگران می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در توسعه ارتباطات اجتماعی و فردی شود که در نهایت باعث تضعیف هویت فردی و ارتباطات اجتماعی می‌گردد. عدم توجه به نیازهای اجتماعی و روابط انسانی، می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات انسانی و فردی شود که در نتیجه منجر به کاهش اعتماد به نفس و تضعیف ارتباطات اجتماعی می‌گردد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق اثرات منفی وطن‌پرستی بر افزایش احساس ناامنی و ترس نسبت به دیگران، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ترویج تعاملات مثبت و کاهش ترس و ناامنی می‌تواند به تسریع در فرآیند انسانی و اجتماعی کمک کند.

 

ایجاد اختلافات و تعارضات داخلی و خارجی

 

ایجاد اختلافات و تعارضات داخلی و خارجی، به عنوان یکی از نتایج منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث ایجاد ناهماهنگی‌ها و تضادها در سطح ملی و بین‌المللی گردد. وطن‌پرستی اغلب به شکلی تشدید کننده تعارضات داخلی و خارجی ظاهر می‌شود و باعث ایجاد اختلافات و تعارضات بین کشورها و جوامع مختلف می‌گردد. این تعارضات می‌توانند باعث افزایش ناهماهنگی‌ها و تضادها در سطح ملی و بین‌المللی شوند و منجر به کاهش همکاری‌ها و تعاملات مثبت گردند.

در این راستا، افزایش تعصب و تعارضات داخلی و خارجی می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شود که در نهایت باعث کاهش همکاری‌ها و تعاملات مثبت بین افراد و جوامع مختلف می‌شود. عدم توجه به نیازهای جوامع دیگر و تشدید تفاوت‌ها می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شود که در نتیجه منجر به افزایش تعارضات و تضادها می‌گردد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق اثرات منفی وطن‌پرستی بر ایجاد اختلافات و تعارضات داخلی و خارجی، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد همکاری‌های مثبت و کاهش تعارضات می‌تواند به تسریع در فرآیند تعاملات میان جوامع کمک کند.

 

کاهش فرصت‌های همکاری و توسعه تعارضات

 

کاهش فرصت‌های همکاری و توسعه تعارضات، به عنوان یکی دیگر از پیامدهای منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث محدودیت‌هایی در تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شود. وطن‌پرستی اغلب به شکلی محدودکننده تعاملات همکاری و توسعه مناسب روابط با دیگران ظاهر می‌شود و باعث محدودیت‌هایی در تعاملات اقتصادی و سیاسی می‌گردد. این محدودیت‌ها می‌توانند باعث کاهش فرصت‌های همکاری و توسعه تعارضات بین افراد و گروه‌ها شوند و منجر به تضعیف روابط اقتصادی و سیاسی گردند.

در این راستا، کاهش تعاملات همکاری و توسعه تعارضات می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اقتصادی و فرهنگی شود که در نهایت باعث کاهش همکاری‌ها و تعاملات مثبت بین افراد و گروه‌ها می‌گردد. عدم توجه به نیازهای دیگران و محدودیت‌های ایجاد شده می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شود که در نتیجه منجر به کاهش فرصت‌های همکاری و توسعه تعارضات می‌گردد.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق اثرات منفی وطن‌پرستی بر کاهش فرصت‌های همکاری و توسعه تعارضات، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد همکاری‌های مثبت و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به تسریع در فرآیند تعاملات اجتماعی و اقتصادی کمک کند.

 

تضعیف ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر در جامعه

 

تضعیف ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر در جامعه، به عنوان یکی از نتایج منفی وطن‌پرستی، می‌تواند باعث کاهش تعاملات اجتماعی و فردی میان افراد و گروه‌ها گردد. وطن‌پرستی اغلب به شکلی تضعیف کننده ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر ظاهر می‌شود و باعث کاهش تعاملات اجتماعی و فردی میان افراد و گروه‌ها می‌گردد. این کاهش می‌تواند باعث کاهش همبستگی‌ها و ارتباطات اجتماعی گردد و منجر به ایجاد اختلافات و ناهماهنگی‌ها شود.

در این راستا، تضعیف ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر می‌تواند باعث کاهش همبستگی‌ها و ارتباطات اجتماعی شود که در نتیجه باعث ایجاد اختلافات و نارضایتی‌ها میان افراد و گروه‌ها می‌گردد. عدم توجه به نیازهای دیگران و کاهش توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌تواند باعث ایجاد محدودیت‌هایی در تعاملات اجتماعی و فردی شود که در نتیجه منجر به کاهش تعاملات مثبت و مؤثر میان افراد و گروه‌ها می‌شود.

با توجه به این مسائل، مطالعه و بررسی دقیق اثرات منفی وطن‌پرستی بر تضعیف ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر، اهمیت بسیاری دارد. ارائه راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات مثبت و توسعه تعاملات مؤثر می‌تواند به تسریع در فرآیند تعاملات اجتماعی و فردی کمک کند.

 

جمع‌بندی

 

در این مقاله، به بررسی تأثیرات منفی وطن‌پرستی بر ارتباطات اجتماعی، تعاملات فرهنگی و توسعه جوامع پرداختیم. به دنبال مطالعه عمیق درباره این مسئله، مشاهده می‌شود که وطن‌پرستی می‌تواند منجر به کاهش همبستگی‌ها و ارتباطات مثبت، تضعیف ارتباطات مؤثر و کاهش فرصت‌های همکاری گردد. افزایش نژادپرستی، محدودیت‌های فرهنگی، تشدید تنش‌ها، افزایش احساس ناامنی و ایجاد اختلافات درونی و خارجی تنها بخشی از اثرات منفی وطن‌پرستی بوده است.

از آنجایی که این امر می‌تواند به دوری از همبستگی‌های اجتماعی و کاهش تعاملات مثبت منجر شود، لازم است برای حفظ ارتباطات مؤثر و توسعه تعاملات سازنده، اقداماتی به منظور آگاهی‌بخشی و افزایش دیدگاه‌های متعادل و بازنگری در مسائل اجتماعی و فرهنگی انجام شود. برای روشن شدن مسیرهای همکاری مثبت و ارتباطات موثر، ضرورت دارد تا بر اصول احترام متقابل، تعامل بین فرهنگ‌ها و ارتقاء همدلی میان افراد تأکید گردد. این گام‌ها می‌توانند منجر به تقویت ارتباطات مثبت و ایجاد فضایی برای همکاری‌های مؤثر در جامعه شوند.

مشخصات اثر : تأثیرات منفی وطن‌پرستی: بررسی عواقب نژادپرستی و محدودیت‌های فرهنگی

بیشتر از بینش نوین بدانید

بینش نوین

کتاب‌های صوتی نیما شهسواری در شبکه‌های اجتماعی

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری دسترسی داشته باشید

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

تازه‌ترین آثار منتشر شده از همراهان وب‌سایت جهان آرمانی

باورهای بینش نوین

راه‌های ارتباط با بینش نوین

چرا ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی؟

شما با ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در پیشبردن اهداف ما برای رسیدن به جهانی در آزادی و برابری مشارکت کنید

وب‌سایت جهان آرمانی بستری است برای انتشار آثار نیما شهسواری به صورت رایگان

بی‌شک برای دستیابی به این آثار دریافت مطالعه و … نیازی به ثبت نام در این سایت نیست

اما شما با ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در این بستر نگاشته‌های خود را منتشر کنید

این را در نظر داشته باشید که تالار گفتمان دیالوگ از کمی پیشتر طراحی و از خدمات ما محسوب می‌شود که بی‌شک برای درج مطالب شما بستر کامل‌تری را فراهم آورده است،

 

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

 • دسترسی به پروفایل شخصی
 • ارسال پست
 • تنظیمات حساب
 • عضویت در خبرنامه
 • تماشای لیست اعضا
 • بازیابی رمز عبور
 • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

پرتال دسترسی به آثار

blank

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

ثبت آثار

blank

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

در هنگام درج بخش اطلاعات دقت لازم را به خرج دهید زیرا در صورت چاپ اثر شما داشتن این اطلاعات ضروری است

بخش ارتباط، راه‌هایی است که می‌توانید با درج آن مخاطبین خود را با آثار و شخصیت خود بیشتر آشنا کنید، فرای عناوینی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است می‌توانید در بخش توضیحات شبکه‌ی اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نیز معرفی کنید.     

شما می‌توانید آثار خود را با حداکثر حجم (20mb) و تعداد 10 فایل با فرمت‌هایی از قبیل (png, jpg,avi,pdf,mp4…) برای ما ارسال کنید،

در صورت تمایل شما به چاپ و قبولی اثر شما از سوی ما، نام انتخابی شامل عناوینی است که در مرحله‌ی ابتدایی فرم پر کرده‌اید، با انتخاب یکی از عناوین نام شما در هنگام نشر در کنار اثرتان درج خواهد شد.

پیش از انجام هر کاری پیشنهاد ما به شما مطالعه‌ی قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای این کار از لینک‌های زیر اقدام کنید.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال فرم

فرم شما با موفقیت ثبت شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال فرم دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.