چرا؟ – یادداشت‌ها – نیما شهسواری – جهان آرمانی

چرا؟ یادداشتی پیرامون دلایل خروج از کشور… متن یادداشت: از روزهای دور، از زمانی که توانستم به جهان پیرامون خویش نگاه کنم و جان و جهانم را بشناسم با دیدن دنیای پیرامون خود و مظالم بیشمار در دنیا همواره در این فکر بودم تا طریقتی جویم و جهان را از نشر این ظلم‌ها رهایی دهم، […]