Logo true - Copy

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

جهان آرمانی

وب‌سایت رسمی نیما شهسواری

داستان کوتاه صوتی ستد جان

راهی برای دریافت، تماشا و شنیدن داستان کوتاه صوتی ستد جان اثری از نیما شهسواری

به اشتراک‌گذاری لینک دانلود مستقیم داستان کوتاه صوتی ستد جان در شبکه‌های اجتماعی

مشخصات داستان کوتاه صوتی ستد جان

عنوان : ستد جان

کتاب : داستان‌های سیاه

نویسنده : نیما شهسواری

زمان : 16:37

موسیقی :

نامشخص

با صدای : نیما شهسواری

متن داستان کوتاه ستد جان

یکی بردا به دوشش بار دنیا
به دوشش می‌کشد در پیش روی است
همه بار نسان‌ها دوش او راه
به زیر بار دنیا شانه خم کرد
ولیکن باز با امید فردا
هر آنکس دید او را گفت این مرد
ولیکن هیچگاهی او نیارام
عرق از پیشوانش آمد و حال
به سرما دست‌هایش سوخت جان داد
به پیش است در تمام روزها سخت
که جام جم به روی خاندانش
همه سختیِ این دنیای بر دوش
در این سختانه او جان را سپردن
زِ دنیا دارد او آن زن که بی‌جان
دو یاری چون گلا در پیش رو بود
دو دختر شاهکار این جهان زشت
همه دنیای او در آن سه تن جان
به پیش از پیش در پیش است اینسان
اگر باری به دوشش پیش راه است
به زیر آن همه سنگینیِ بار
همه دنیای را می‌تان به سر کرد
اگر لب‌ها از آنان خنده‌ای داشت
نهال عاشقی را در دل باغ
به سختی می‌کند کار و همه بار
زِ عمق این تلاش و این همه کار
به قدر آنکه نانی را به آبی
توأم با فقر این جان را به در برد
همه روزان او در کار سخت است
به استیجار آن خانه که در آن
دو فرزندش به دوش و پیش راه است
چرا اینسان به رویم سخت شد جان
زِ ارثش مانده بر او دور راهی
نسان در پیش آن هیچ و تنی نیست
بگفتا هیچ راهی روی من نیست
همه خرج همان بیغوله را کرد
به سختی می‌کند کاری که اینسان
بگفتا بایدا در پیش هر روز
که جانانم در آن منزل گزیند
بسازد خانه‌ای را بست ویران
به نیمه آمده آن خانه ویران
برفتا گوش تا گوش زمین گشت
که از جان دلش آجر بیاورد
خرابان خانه را هیچ است ویران
بدر آن خاندان هیچی است در مال
ندارد جای شستن در دلش نیست
زِ تن‌های کثیف و پاک جان‌ها
به چشمان شما را هیچ تان دید
نیابد این‌چنین دنیا نشاید
چرا باران به روی خانه آمد
همه جانش بسوزد دید انسان
خدایا این‌چنین با من نیازار
به روی برف این خانه که دفن است
به برف و سردی جان تو فرزند
همه دستان طفلانم چرا زخم
یکی لانه ندارد این سرا جان
چرا پس من مگر کاری نکردم
خدایا ذره‌ای با ما بیا راه
بیا و شرم را در روی بین کن
نخواهم هیچ تنها شادیِ یار
چنین گفت و دگرباری به سو کار
به پیش و فکر بر آن خانه هربار
شنیدا دوردستا گفت آهی
چه گفتا گوش را او تیز جان کرد
زِ روی خانه‌ای را هست ویران
تکاپو قلب او در داد این گفت
به زیر افکنده او آن بار بر دوش
به زیر لب همه نجوا چنین گفت
به پیش و رفت او در خانه ویران
یکی از دور بر او این‌چنین گفت
به پیش و وای مستانه در آن دور
بگوید یار من در خون خود خفت
به روی تخت او سرد است بی‌جان
همه دنیا به روی و دور آن مرد
بگفتند از برای راه درمان
بگفتا هیچ در جیبم که زر نیست
بگوید این‌چنین آن زن به ایشان
همه تن پول خواهد پول را جان
ندارد هیچ مرهم راه جانت
همه دنیا جهانش در گرو پول
همه دنیا دکترها همین گفت
بمیرد پیش رویت هیچ تنها
پدر جمع سخن‌ها را شنیدا
ندارد هیچ در دنیای او راه
ندارد تاب این دنیای پستی
ولیکن جان دختر در گرو راه
برفتا آن سرا ویرانه را شاه
که دوار باشد و قلبش به ویران
برفتا پیش گفتا ای خلایق
همه عشقم به روی تخت ویران
به هر کس دارد او اینسان چنین گفت
ندارد هیچکس بر او نداد است
برفتا پیش نزد صاحب کارش
بگفتا لب به رویش تا سخن گو
برفتا نادم و نالان و در راه
همان مردی که هیچی نارد او مو
ندارد هیچ راهی پیش در راه
زِ دنیا او گریزان است در کوه
به بی‌حالی نگاهش آسمان برد
خدایا برکنا روحم از این تن
نگاهش را به پیش و دید در دور
خرید جان و دل را پیش‌ران خواند
یکی ده تا و صدها پیش در رو
بدیدا گفت دارد این‌چنین پو
بگفتا بایدا این کار کردن
یکی بر آن یکی او گفت در دور
یکی گفتا و او را شاد از کار
برو با هم به راه و راه در پیش
برفتا روی آن تختی که بیمار
بیامد روی تختش دکتری خار
تو جانی در برت آن نیستن راه
نتانی شایدا در دورتر مرد
بیا از این‌چنین کاری گذر دار
سرش بر دور دستان آسمان دید
بگفتا ای خدا شکرت که اینبار
همه دنیای من جانان من بود

 

همه دنیا به شانه‌های افرا
جهان در کار دید و زخم روی است
همه در پیش از این سخت در جاه
زِ دنیا او برید و ناله سر کرد
به دوشش می‌کشد مستانه سر کرد
همه جانش به زحمت بود از درد
که جانش در پی آن خانه فرزند
به گرما جوشد و بسته از آن بال
ولی بارش زمین نگذاشت آن راد
همه دنیا به دوشش می‌کشد مست
به آرامی گذر باید خداوند
به بار است و به فقر و وای بر کوش
همه جانش به راه او سپردن
چه آید روی آن هیچی خداوند
دو زیبا ناز در آن روبرو بود
از آن‌ها زندگی را پیشگو بود
همه جانش گرو بر یار ایمان
که دنیا را همه آسوده آن جان
نفس تنگ است او را مرگ جاه است
به خود فریاد دارد بهر آن یار
جهان را پیش زشتی در به در کرد
جهان را پیش خواهد برد او کاشت
که بستانش جهان دیگری داشت
به دوشش می‌کشد جام جهان دار
چه دارد پیش هیچی در به در یار
کند در هم به سیری نیست تابی
به زیر بار آری آن پدر مرد
ندارد خانه‌ای بد داد بخت است
به روز دیگری از خانه بیران
از این زشتی جهان او در شکار است
چرا دنیای ما را در تباه است
زمینی در پس آن سنگراهی
مگر پر درد چون این مرد در زیست
مگر در آن زمین نالانه مردی است
به دور خود بیاورد است از درد
بیاراید زمینی را فرا کرد
به جانانش یکی خانه به پا کرد
بسازم خانه‌ای را پیش و آن کرد
زِ دنیا و گزندی لطمه‌ای درد
ندارد پول تا آن را به سامان
بیاید خاندان در این خرابان
بجوید آن خرابان خانه را دشت
به خانه پیش دارد پیش‌تر کشت
ندارد سقفی و اینسان خرابان
همه دنیای را پرواز بی‌بال
حمامی خانه‌ای را هیچ تن بال
پدر بیند بسوزد خویش آگاه
همه سر بر زمین و هیچ تان نید
چرا از این همه کار هیچ آید
ببندا آسمان را ای خدا مرد
به باران چکه‌ها از سقف آمد
نیازار این تن خسته نیازار
به آن سقفی که با چوبی بر آن بست
پر از دردم پر از مرگم پر از خشم
به آرامی کنم این عمر را خان
چه کم دارم چرا اینان که مُردند
بیاور این جهان بر خاک ای شاه
بیا شرم پدر را آتشین کن
خدایا با من خاکی همین کن
به روی دوش آن سنگینیِ بار
چه دارد بر جهان او جز همان یار
از آن دیری از آن دوری تباهی
چه می‌گوید جهان را ناله آن کرد
یکی افتاده دختر وای این جان
خدایا یار من آسوده او خفت
سراپا سیمه بر آن کوی در دور
خدایا یار من آسوده او خفت
بدیدا کس نباشد وای ایمان
به سر فرزند تو در باغ و خون خفت
به فریادی که یزدان را کند کور
خدایا بس کن و صدبار این گفت
سرش در خون و جانش نیز اینسان
بچرخا یار در تخت است فرزند
بیاور کیسه‌های زر فراوان
ندارم هیچ پولی کار من چیست
گزندی بر دل این آدمان نیست
به بی‌پولی شوی بیچاره درمان
اگر پولی نداری مرگ خواند
به بی‌پولی شوی بیچاره معلول
اگر پولی نداری جان تو مفت
به پول او را رهایی داده‌ای راه
به دنیای خودش بیند به کرا
همه دنیا به روی شاخه‌ها نا
ندارد جان بودن در پلشتی
بپوید او جهان را دخترش ماه
به هر قیمت فروشد نیست کس خواه
ندارد هیچکس زر دادن اینسان
نفس جانم شده بیمار و عاشق
به پولی می‌رود روحش از آن جان
رفیق و آشنا همکار و تن گفت
همه دنیای را آسوده راه است
همان تن پولدار و پول خوار است
بگفتا هیچ نارم دست و این مو
به صورت دخترش بود است هرجا
به رویش بسته شالی ارغوان پو
برفتا قلب بیماران سرا جاه
به هر راهی زدا هیچی نتان پو
به یزدان ناله‌ای را پیشبان گفت
ولی جان دلم آسوده بر من
یکی بنوشت بر دیوار کم روح
خرید کلیه را پیش جان راند
همه طالب خریدن بود این سو
یکی ناشد هزاران پیش در رو
تواند جان دختر را رهاندن
چسان باید پدیدا پول در کوه
که با این خرج دختر می‌شود راد
نتاند جسم او را پول بر پیش
کند جسمش به پولی روی هموار
بگفتا هیچ دانی چیست این کار
نتانی جان خود را پیش درگاه
زِ جانت هیچ باقی نیست تن خرد
که مردن را به پیش‌ات خوانی ای یار
فلک را آن خداوندان و جان دید
دعایم را اجابت کرده‌ای یار
همه لب‌های او را خنده بگذار

7 1

پخش داستان کوتاه صوتی ستد جان

پخش تصویری داستان کوتاه ستد جان

پخش داستان کوتاه صوتی ستد جان از اسپاتیفای

پخش داستان کوتاه صوتی ستد جان از یوتیوب

آثار صوتی نیما شهسواری، پادکست و کتاب صوتی در شبکه‌های اجتماعی

از طرق زیر می‌توانید فرای وب‌سایت جهان آرمانی در شبکه‌های اجتماعی به آثار صوتی نیما شهسواری اعم از کتاب صوتی، شعر صوتی و پادکست دسترسی داشته باشید

برخی از کتاب‌های صوتی
برای دسترسی به همه‌ی عناوین، صفحه کتب صوتی و یا منوی مربوطه را دنبال کنید...

توضیحات پیرامون درج نظرات

پیش از ارسال نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی این توضیحات را مطالعه کنید.

برای درج نظرات خود در وب‌سایت رسمی جهان آرمانی باید قانون آزادی را در نظر داشته و از نشر اکاذیب، توهین تمسخر، تحقیر دیگران، افترا و دیگر مواردی از این دست جدا اجتناب کنید.

نظرات شما پیش از نشر در وب‌سایت جهان آرمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نداشتن مغایرت با قانون آزادی منتشر خواهد شد.

اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل برای عموم نمایش داده نخواهد شد و درج این اطلاعات تنها بستری را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.

برای درج نظرات خود دقت داشته باشید تا متون با حروف فارسی نگاشته شود زیرا در غیر این صورت از نشر آن‌ها معذوریم.

از تبلیغات و انتشار لینک، نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر عناوین خودداری کنید.

برای نظر خود عنوان مناسبی برگزینید تا دیگران بتوانند در این راستا شما را همراهی و نظرات خود را با توجه به موضوع مورد بحث شما بیان کنند.

توصیه ما به شما پیش از ارسال نظر خود مطالعه قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای مطالعه از لینک‌های زیر اقدام نمایید.

بخش نظرات

می‌توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زبر با ما و دیگران در میان بگذارید.
0 0 آرا
امتیازدهی
اشتراک
اطلاع از
guest
نام خود را وارد کنید، این گزینه در متن پیام شما نمایش داده خواهد شد.
ایمیل خود را وارد کنید، این گزینه برای ارتباط ما با شما است و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.
عناون مناسبی برای نظر خود انتخاب کنید تا دیگران در بحث شما شرکت کنند، این بخش در متن پیام شما درج خواهد شد.

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات

برخی از کتاب‌های نیما شهسواری

برای دسترسی به همه‌ی کتابها صفحه کتاب را دنبال کنید...
برخی از اشعار صوتی
برای دسترسی به همه‌ی عناوین، صفحه اشعار صوتی و یا منوی مربوطه را دنبال کنید...

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این صفحه دارای لینک‌های بسیاری است تا شما بتوانید هر چه بهتر از امکانات صفحه استفاده کنید.

در پیش روی شما چند گزینه به چشم می‌خورد که فرای مشخصات اثر به شما امکان می‌دهد تا متن اثر را به صورت آنلاین مورد مطالعه قرار دهید و به دیگر بخش‌ها دسترسی داشته باشید،

شما می‌توانید به بخش صوتی مراجعه کرده و به فایل صوتی به صورت آنلاین گوش فرا دهید و فراتر از آن فایل مورد نظر خود را از لینک‌های مختلف دریافت کنید.

بخش تصویری مکانی است تا شما بتوانید فایل تصویری اثر را به صورت آنلاین مشاهده و در عین حال دریافت کنید.

فرای این بخش‌ها شما می‌توانید به اثر در ساندکلود و یوتیوب دسترسی داشته باشید و اثر مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها بشنوید و یا تماشا کنید.

بخش نظرات و گزارش خرابی لینک‌ها از دیگر عناوین این بخش است که می‌توانید نظرات خود را پیرامون اثر با ما و دیگران در میان بگذارید و در عین حال می‌توانید در بهبود هر چه بهتر وب‌سایت در کنار ما باشید.

شما می‌توانید آدرس لینک‌های معیوب وب‌سایت را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم با برطرف کردن معایب در دسترسی آسان‌تر عمومی وب‌سایت تلاش کنیم.

در صورت بروز هر مشکل و یا داشتن پرسش‌های بیشتر می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

ارسال گزارش خرابی

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

عنوانی برای گزارش خود انتخاب کنید

تا ما با شناخت مشکل در برطرف‌ کردن آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

در صورت تمایل می‌توانید آدرس ایمیل خود را درج کنید

تا برای اطلاعات بیشتر با شما تماس گرفته شود.

آدرس لینک مریوطه که دارای اشکال است را با فرمت صحیح برای ما ارسال کنید!

این امر ما را در تصحیح مشکل پیش آمده بسیار کمک خواهد کرد

فرمت صحیح لینک برای درج در فرم پیش رو به شرح زیر است:

https://idealistic-world.com/poetry

در متن پیام می‌توانید توضیحات بیشتری پیرامون اشکال در وب‌سایت به ما ارائه دهید.

با کمک شما می‌توانیم در راه بهبود نمایش هر چه صحیح‌تر سایت گام برداریم.

با تشکر ازهمراهی شما

وب‌سایت رسمی جهان آرمانی

راهنما

راهنمایی‌های لازم برای استفاده از لینک‌های موجود در صفحه...

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود مستقیم فایل‌ها از سرورهای وب‌سایت رسمی جهان آرمانی تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Google Drive تعبیه شده است، با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای One Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو برای دانلود با لینک کمکی از سرورهای Box Drive تعبیه شده است،  با کلیک بر روی این گزینه شما می‌توانید به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود کنید.

این آیکون در صفحه‌ی پیش رو به شما اطالاعاتی پیرامون اثر خواهد داد، مشخصات اصلی اثر در  این صفحه تعبیه شده است و شما با کلیک بر این آیکون به بخش مورد نظر هدایت خواهید شد. 

شما با کلیک روی این گزینه به بخش مطالعه آنلاین اثر هدایت خواهید شد، متن اثر در این صفحه گنجانده شده است و با کلیک بر روی این آیکون شما می‌توانید به این متن دسترسی داشته باشید

در صورت مشاهده‌ی هر اشکال در وب‌سایت از قبیل ( خرابی لینک‎‌های دانلود، عدم نمایش کتب به صورت آنلاین و … ) با استفاده از این گزینه می‌توانید ایراد مربوطه را با ما مطرح کنید.

چرا ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی؟

شما با ثبت نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در پیشبردن اهداف ما برای رسیدن به جهانی در آزادی و برابری مشارکت کنید

وب‌سایت جهان آرمانی بستری است برای انتشار آثار نیما شهسواری به صورت رایگان

بی‌شک برای دستیابی به این آثار دریافت مطالعه و … نیازی به ثبت نام در این سایت نیست

اما شما با ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی می‌توانید در این بستر نگاشته‌های خود را منتشر کنید

این را در نظر داشته باشید که تالار گفتمان دیالوگ از کمی پیشتر طراحی و از خدمات ما محسوب می‌شود که بی‌شک برای درج مطالب شما بستر کامل‌تری را فراهم آورده است،

 

راهنما پروفایل

راهنمایی‌های لازم برای ویرایش پروفایل و حساب کاربری شما
زندگی‌نامه

در این بخش می‌توانید توضیح کوتاهی درباره‌ی خود مطرح کنید، در نظر داشته باشید که این بخش را همه‌ی بازدیدکنندگان خواهند دید، حتی میهمانان، در صورت دیدن لیست اعضا و در مقالات و نگاشته‌های شما

کشور و سن شما

کشور انتخابی محل سکونت شما تنها به مدیران نمایش داده خواهد شد و انتخاب آن اختیاری است

تاریخ تولد شما به صورت سن قابل رویت برای عموم است و انتخاب آن بستگی به میل شما دارد

باورهای من

گزینه‌های در پیش رو بخشی از باورهای شما را با عموم در میان می‌گذارد و این بخش قابل رویت عمومی است، در نظر داشته باشید که همیشه قادر به تغییر و حذف این انتخاب هستید با اشاره‌ی ضربدر این انتخاب حذف خواهد شد

راه‌های ارتباطی

در این بخش می‌توانید آدرس شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت خود را با مخاطبان خود در میان بگذارید برخی از این آدرس‌ها با لوگو پلتفرم و برخی در پروفایل شما برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد

حساب کاربری

در این بخش می‌توانید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و همچنین رمز عبور خود را ویرایش کنید همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از نمایش عمومی حذف کنید و به صورت ناشناس در وی‌سایت جهان آرمانی فعالیت داشته باشید

راهنما ثبت‌نام

راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی
نام کاربری

نام کاربری شما باید متشکل از حروف لاتین باشد، بدون فاصله، در عین حال این نام باید منحصر به فرد انتخاب شود

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی شما باید متشکل از حروف فارسی باشد، بدون استفاده از اعداد 

در نظر داشته باشید که این نام در نگاشته‌های شما و در فهرست اعضا، برای کاربران قابل رویت است

ایمیل آدرس

آدرس ایمیل وارد شده از سوی شما برای مخاطبان قابل رویت است و یکی از راه‌های ارتباطی شما با آنان را خواهد ساخت، سعی کنید از ایمیلی کاری و در دسترس استفاده کنید

رمز عبور

رمز عبور انتخابی شما باید متشکل از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و کارکترهای ویژه باشد، این کار برای امنیت شما در نظر گرفته شده است، در عین حال در آینده می‌توانید این رمز را تغییر دهید

قوانین

پیش از ثبت‌نام در وب‌سایت جهان آرمانی قوانین، شرایط و ضوابط ما را مطالعه کنید

با استفاده از منو روبرو می‌توانید به بخش‌های مختلف حساب خود دسترسی داشته باشید

  • دسترسی به پروفایل شخصی
  • ارسال پست
  • تنظیمات حساب
  • عضویت در خبرنامه
  • تماشای لیست اعضا
  • بازیابی رمز عبور
  • خروج از حساب

عضویت در خبر نامه وب‌سایت جهان آرمانی

پرتال دسترسی به آثار

blank

در دسترس نبودن لینک

در حال حاضر این لینک در دسترس نیست

بزودی این فایل‌ها بارگذاری و لینک‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت

در حال حاضر از لینک مستقیم برای دریافت اثر استفاده کنید

ثبت آثار

blank

توضیحات

پر کردن بخش‌هایی که با علامت قرمز رنگ مشخص شده است الزامی است.

در هنگام درج بخش اطلاعات دقت لازم را به خرج دهید زیرا در صورت چاپ اثر شما داشتن این اطلاعات ضروری است

بخش ارتباط، راه‌هایی است که می‌توانید با درج آن مخاطبین خود را با آثار و شخصیت خود بیشتر آشنا کنید، فرای عناوینی که در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است می‌توانید در بخش توضیحات شبکه‌ی اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نیز معرفی کنید.     

شما می‌توانید آثار خود را با حداکثر حجم (20mb) و تعداد 10 فایل با فرمت‌هایی از قبیل (png, jpg,avi,pdf,mp4…) برای ما ارسال کنید،

در صورت تمایل شما به چاپ و قبولی اثر شما از سوی ما، نام انتخابی شامل عناوینی است که در مرحله‌ی ابتدایی فرم پر کرده‌اید، با انتخاب یکی از عناوین نام شما در هنگام نشر در کنار اثرتان درج خواهد شد.

پیش از انجام هر کاری پیشنهاد ما به شما مطالعه‌ی قوانین و شرایط وب‌سایت رسمی جهان آرمانی است برای این کار از لینک‌های زیر اقدام کنید.

تأیید ارسال گزارش

گزارش شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال گزارش دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال پیام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال پیام دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.

تأیید ارسال فرم

فرم شما با موفقیت ثبت شد

ایمیلی از سوی وب‌سایت جهان آرمانی در راستای تأیید ارسال فرم دریافت خواهید کرد

در صورت نیاز به تماس و درج صحیح اطلاعات، با شما تماس گرفته خواهد شد.